Advertisement

Topics

Birkeland innovasjon AS Company Profile

05:45 EST 18th December 2018 | BioPortfolio

Det overordnede formålet med Birkeland innovasjon AS er å øke Universitetet i Oslos (UiO) evne til å overføre kompetanse og kunnskap til samfunnet gjennom etablering av ny næringsvirksomhet basert på forskningsresultater produsert av ansatte ved institusjonen. Gjennom systematisk forskningsbasert nyskaping skal en slik enhet bidra til å skape nye arbeidsplasser og gi økt konkurranseevne for norsk næringsliv. Forskningsbasert nyskaping er nå definert i universitetsloven som en av universitetets basisoppgaver

Location

P.O Box 1061
Blindern
Oslo
N - 0316
Norway

Contact

Phone: (+ 47) 22 84 00 80
Fax: (+ 47) 22 84 00 81
Email: postmottak@birkeland.uio.no


News Articles [0 Results]

None

Drugs and Medications [0 Results]

None

PubMed Articles [0 Results]

None

Clinical Trials [0 Results]

None

Companies [2 Associated Companies listed on BioPortfolio]

Birkeland innovasjon AS

Det overordnede formålet med Birkeland innovasjon AS er å øke Universitetet i Oslos (UiO) evne til å overføre kompetanse og kunnskap til samfunnet gjennom etablering av ny næringsvirksomhet base...

Bioparken AS

De bio-baserte forskningsmiljøene i regionen er aktive deltakere i FORNY-programmet, med Bioparken som regionens kommersialiseringspartner. Programmet bygger på et samarbeid mellom Norges forsknings...

More Information about "Birkeland innovasjon AS" on BioPortfolio

We have published hundreds of Birkeland innovasjon AS news stories on BioPortfolio along with dozens of Birkeland innovasjon AS Clinical Trials and PubMed Articles about Birkeland innovasjon AS for you to read. In addition to the medical data, news and clinical trials, BioPortfolio also has a large collection of Birkeland innovasjon AS Companies in our database. You can also find out about relevant Birkeland innovasjon AS Drugs and Medications on this site too.

Advertisement
Quick Search
Advertisement
Advertisement

 

Corporate Database QuicklinksSearches Linking to this Company Record