Advertisement

Topics

BioMedley Company Profile

22:56 EST 13th December 2018 | BioPortfolio

BioMedley är ett nätverk i Östergötland för forskare, företagare och andra med intressen inom Life Science. BioMedley drivs utan vinstsyfte och finansieras av Landstinget i Östergötland, Regionsförbundet Östsam, Linköpings kommun och Linköpings Universitet.Syftet med BioMedley är att skapa mötesplatser och sprida information, lokalt, regionalt och nationellt, om vad som händer på Life Science området i regionen. Som verktyg jobbar BioMedley med regelbundna nätverksträffar, nyhetsbrev och hemsidan www.biomedley.com.BioMedley lyder under en styrgrupp bestående av: Ursula Hass, LiU; Joakim Kärnborg, Östsam; Magnus Petersson, Linköpings kommun; Ewa Ljunge,Universitetsholding; Arne Johansson, Landstinget i Östergötland.BioMedley-nätverket bygger helt på fritt intresse, och de forskare och företag i regionen som anser sig tillhöra Life Science-området (läkemedel,bioteknik, medicinteknik, vård/hälsa, medicinsk IT, etc.) är välkomna att medverka

Location

Berzelius Science Park
Linköping
582 25
Sweden

Contact

Phone: 013-227170
Email: paulsson@biomedley.com


News Articles [0 Results]

None

Drugs and Medications [0 Results]

None

PubMed Articles [0 Results]

None

Clinical Trials [0 Results]

None

Companies [1 Associated Companies listed on BioPortfolio]

BioMedley

BioMedley är ett nätverk i Östergötland för forskare, företagare och andra med intressen inom Life Science. BioMedley drivs utan vinstsyfte och finansieras av Landstinget i Östergötland, Regio...

More Information about "BioMedley" on BioPortfolio

We have published hundreds of BioMedley news stories on BioPortfolio along with dozens of BioMedley Clinical Trials and PubMed Articles about BioMedley for you to read. In addition to the medical data, news and clinical trials, BioPortfolio also has a large collection of BioMedley Companies in our database. You can also find out about relevant BioMedley Drugs and Medications on this site too.

Advertisement
Quick Search
Advertisement
Advertisement

 

Corporate Database QuicklinksSearches Linking to this Company Record