Advertisement

Topics

Danmarks Farmaceutiske Universitet Company Profile

05:52 EDT 24th March 2018 | BioPortfolio

Institut for Farmaci og Analytisk KemiInstitut for Farmaci og Analytisk Kemi på Danmarks Farmaceutiske Universitet varetager forskning og undervisning inden for fagområdet farmaci, der omfatter lægemidlers formulering og fremstilling, og indenfor fagområdet analytisk kemi, hvor der fokuseres på separationsteknikker og hyphenated techniques og deres anvendelse i forståelsen af kemien omkring lægemiddelstoffer, lægemiddelmetabolitter samt tilsvarende bio-uorganiske og organiske stoffer.
Det videnskabelige personale omfatter 5 professorer, 5 adjungerede professorer, 14 lektorer og 16 adjunkter. Der er indskrevet ca. 35 ph.d.-studerende.


Location

Universitetsparken 2
København
UST
2100
United States of America

Contact

Phone: 35 30 60 00
Fax: 35 30 60 01
Email: dfuni@dfuni.dk


News Articles [13 Associated News Articles listed on BioPortfolio]

I med och motgång

Först blev han erbjuden rektorstjänsten på Göteborgs universitet. Några veckor senare föreslogs han bli ny rektor på Karolinska institutet. I början av augusti tillträdde Ole Petter Ottersen ...

Så tar Skåne forskningen närmare patienterna

Region Skåne gör gemensam sak med Lunds universitet och skapar fem nya centrum, för att binda samman forskningskedjan med hela vårdkedjan.

Göteborgsforskare hittar okända resistensgener

Forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet har kartlagt flera hittills okända gener som gör bakterier motståndskraftiga mot antibiotika.

Så här bra är svenska universitet

Fyra svenska lärosäten med på topp-100 när bästa life science-universiteten i världen rankas.

Egenvård i fokus för ny forskning

Ett pilotprojekt vid Luleå tekniska universitet sätter ljuset på norrländsk egenvård.

Pharmacologs samarbete med Uppsala förlängs

Bolaget ingår ett nytt forsknings- och utvecklingssamarbete med Uppsala Universitet rörande metoder för bestämning av antibiotikakoncentration i blodet.

Han är Årets cancerforskare

Han är professor i klinisk genetik och cancerforskare vid Lunds universitet, och får utmärkelsen för banbrytande forskning om sarkom, tumörer i kroppens mjukdelar.

Stora överskott på universiteten

Statliga universitet och högskolor har sparat ihop över tolv miljarder kronor i oförbrukade anslag och andra överskott.

Drugs and Medications [0 Results]

None

PubMed Articles [0 Results]

None

Clinical Trials [0 Results]

None

Companies [7 Associated Companies listed on BioPortfolio]

Danmarks Farmaceutiske Universitet

Institut for Farmaci og Analytisk KemiInstitut for Farmaci og Analytisk Kemi på Danmarks Farmaceutiske Universitet varetager forskning og undervisning inden for fagområdet farmaci, der omfatter læg...

Linköpings universitet

Nil

LULEA TEKNISKA UNIVERSITET

Nil

BioAdvice A/S

Til en nyoprettet stilling i BioAdvice A/S søges en dyreassistent til tiltrædelse snarest. BioAdvice er en kontraktforskningsvirksomhed med flere arbejdssteder i det Storkøben­havnske område, som...

Aarhus Universitet

Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, lang...

More Information about "Danmarks Farmaceutiske Universitet" on BioPortfolio

We have published hundreds of Danmarks Farmaceutiske Universitet news stories on BioPortfolio along with dozens of Danmarks Farmaceutiske Universitet Clinical Trials and PubMed Articles about Danmarks Farmaceutiske Universitet for you to read. In addition to the medical data, news and clinical trials, BioPortfolio also has a large collection of Danmarks Farmaceutiske Universitet Companies in our database. You can also find out about relevant Danmarks Farmaceutiske Universitet Drugs and Medications on this site too.

Advertisement
Quick Search
Advertisement
Advertisement

 

Corporate Database QuicklinksSearches Linking to this Company Record