Advertisement

Topics

LULEA TEKNISKA UNIVERSITET Company Profile

15:31 EDT 21st September 2018 | BioPortfolio

Nil

Contact

Phone: 0920 49 10 00
Fax: 0920 49 13 99
Email: universitetet@luth.se


News Articles [14 Associated News Articles listed on BioPortfolio]

Bioarctic utökar alzheimersamarbete

Bioarctic utvidgar forskningssamarbetet med Uppsala universitet kring antikroppsbaserad bilddiagnostik av hjärnan hos Alzheimerpatienter.

Sovande bakterier klarar antibiotika

Forskare vid Uppsala universitet har hittat en ny mekanism för hur antibiotikatoleranta bakterier uppkommer.

Novo Nordisk satsar på cellterapier

Svenska Biolamina och läkemedelsbolaget i två nya projekt för att utveckla cellterapier mot kroniska sjukdomar – Samarbetar med Lunds universitet.

Ny spridningsväg för Alzheimer upptäckt

Cellens skräphanteringssystem kan sprida skadliga klumpar av proteiner mellan nervceller i hjärnan vid Alzheimers sjukdom, enligt forskare vid Linköpings universitet.

NIH-pengar till Umeåforskning

Fredrik Almqvist, Umeå universitet, och hans amerikanska forskarkollega får 24 miljoner kronor från National institutes of health, NIH, till tuberkulosforskning.

Dåliga njurar vanligt även hos friska

Hälften av landets friska 80-åringar har en så låg njurfunktion att den ligger under gränsen för vad som räknas som njursjukdom. Det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet.

Nya upptäckter kring hjärntumörer hos barn

Genom att kombinera två sorters läkemedel går det att både angripa cancercellens delning och dess förstärkningssystem. Det visar resultat från forskning vid bland annat Uppsala universitet.

Upptäckter kring hjärntumör hos barn

Genom att kombinera två sorters läkemedel går det att både angripa cancercellens delning och dess förstärkningssystem. Det visar resultat från forskning vid bland annat Uppsala universitet.

Drugs and Medications [0 Results]

None

PubMed Articles [0 Results]

None

Clinical Trials [0 Results]

None

Companies [7 Associated Companies listed on BioPortfolio]

LULEA TEKNISKA UNIVERSITET

Nil

Danmarks Farmaceutiske Universitet

Institut for Farmaci og Analytisk KemiInstitut for Farmaci og Analytisk Kemi på Danmarks Farmaceutiske Universitet varetager forskning og undervisning inden for fagområdet farmaci, der omfatter læg...

Linköpings universitet

Nil

KTH - Royal Institute of Technology

The Royal Institute of Technology (Kungliga Tekniska Högskolan), KTH, is responsible for one-third of Sweden’s capacity for engineering studies and technical research at post-secondary level. Our u...

Aarhus Universitet

Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation, lang...

More Information about "LULEA TEKNISKA UNIVERSITET" on BioPortfolio

We have published hundreds of LULEA TEKNISKA UNIVERSITET news stories on BioPortfolio along with dozens of LULEA TEKNISKA UNIVERSITET Clinical Trials and PubMed Articles about LULEA TEKNISKA UNIVERSITET for you to read. In addition to the medical data, news and clinical trials, BioPortfolio also has a large collection of LULEA TEKNISKA UNIVERSITET Companies in our database. You can also find out about relevant LULEA TEKNISKA UNIVERSITET Drugs and Medications on this site too.

Advertisement
Quick Search
Advertisement
Advertisement

 

Corporate Database QuicklinksSearches Linking to this Company Record