Topics

"Att få barn var min stora önskan i livet"

04:03 EDT 1 May 2019 | Lifescience Sweden

Unga med cancer är ett tungt ämne. Även om det var temat för Brown Bag Lunch Talks hos MSD i april, så fanns det en känsla av framtidstro bland gästerna som hade stark samsyn om patienternas viktiga betydelse för framtiden. Alexandra Lindvall berättar om hur hon vunnit över cancer två gånger och nu ska bli mamma i sommar.

Original Article: "Att få barn var min stora önskan i livet"

NEXT ARTICLE

More From BioPortfolio on ""Att få barn var min stora önskan i livet""

Quick Search

Relevant Topics

Cancer Disease
Cancer is not just one disease but many diseases. There are more than 100 different types of cancer. Most cancers are named for the organ or type of cell in which they start - for example, cancer that begins in the colon is called colon cancer; cancer th...

Cancer
  Bladder Cancer Brain Cancer Breast Cancer Cancer Cervical Cancer Colorectal Head & Neck Cancers Hodgkin Lymphoma Leukemia Lung Cancer Melanoma Myeloma Ovarian Cancer Pancreatic Cancer ...