Topics

De ska korta vägen till marknaden

04:43 EDT 12 Sep 2019 | Lifescience Sweden

Swelife, Medtech4Health och EIT Health Scandinavia samarbetar för att stärka svensk life science och medicinteknik. Målet är att förkorta tiden till marknadsintroduktion för svenska innovationer.

Original Article: De ska korta vägen till marknaden

NEXT ARTICLE

More From BioPortfolio on "De ska korta vägen till marknaden"

Quick Search

Relevant Topic

Bioscience
Bioscience - any of the sciences that deal with living organisms.  The study of the nature, behavior, and uses of living organisms as applied to biology. Any of the branches of natural science dealing with living things, such as their structure, b...