Topics

LabDays: ”Det är en ganska mörk bild jag pekar ut nu”

11:21 EDT 3 Oct 2019 | Lifescience Sweden

Utmaningar inom global hälsa, analys av torkat blod, gensekvensering, manlig infertilitet och detektion av droger i saliv var några av de ämnen som avhandlades under seminariet Lab & Diagnostics of the Future.

Original Article: LabDays: ”Det är en ganska mörk bild jag pekar ut nu”

NEXT ARTICLE

More From BioPortfolio on "LabDays: ”Det är en ganska mörk bild jag pekar ut nu”"

Quick Search