Topics

"Det ligger i allas intresse att samarbeta"

03:45 EDT 29 Oct 2019 | Lifescience Sweden

Virononas vd Mohammed Homman kommenterar SwedenBios förslag om att inrätta program för explorativ samverkansforskning inom life science.

Original Article: "Det ligger i allas intresse att samarbeta"

NEXT ARTICLE

More From BioPortfolio on ""Det ligger i allas intresse att samarbeta""

Quick Search

Relevant Topic

Bioscience
Bioscience - any of the sciences that deal with living organisms.  The study of the nature, behavior, and uses of living organisms as applied to biology. Any of the branches of natural science dealing with living things, such as their structure, b...