Topics

Nässpray mot depression godkänd

02:15 EST 16 Jan 2020 | Lifescience Sweden

EMA har godkänt esketamin nässpray för behandlingsresistent egentlig depression, det vill säga patienter som inte har svarat på minst två olika behandlingar med antidepressiva läkemedel i den pågående måttliga till svåra depressiva episoden. Preparatet har en helt ny verkningsmekanism och är det första antidepressiva läkemedlet med snabbt insättande effekt.

Original Article: Nässpray mot depression godkänd

NEXT ARTICLE

More From BioPortfolio on "Nässpray mot depression godkänd"

Quick Search

Relevant Topic

Bipolar Disorders
Bipolar disorder, also known as manic-depressive illness, is a brain disorder that causes unusual shifts in mood, energy, activity levels, and the ability to carry out day-to-day tasks. Over half of Bipolar cases develops before the age of 25. Bipolar ...