Topics

Data från Sigrid visar på motverkad viktuppgång

09:36 EST 15 Jan 2020 | Lifescience Sweden

Ny studie på möss publicerad i Nanomedicine visar att Sigrids medicintekniska produkt SiPore15 motverkar viktuppgång. Detta öppnar vägen till nya behandlingar av fetma och diabetes.

Original Article: Data från Sigrid visar på motverkad viktuppgång

NEXT ARTICLE

More From BioPortfolio on "Data från Sigrid visar på motverkad viktuppgång"

Quick Search