Topics

Single Technologies tar in 15 miljoner

09:07 EST 15 Jan 2020 | Lifescience Sweden

Single Technologies, utvecklare av instrument och mjukvara för genomik inom life science har avslutat en övertecknad emission på 15 miljoner kronor.

Original Article: Single Technologies tar in 15 miljoner

NEXT ARTICLE

More From BioPortfolio on "Single Technologies tar in 15 miljoner"

Quick Search

Relevant Topic

Bioscience
Bioscience - any of the sciences that deal with living organisms.  The study of the nature, behavior, and uses of living organisms as applied to biology. Any of the branches of natural science dealing with living things, such as their structure, b...